Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :17,000,000 
Giá bán :5,700,000 
Giá bán :4,100,000 
Giá bán :6,500,000 
Giá bán :5,500,000 
Giá bán :4,550,000 
Giá bán :8,300,000