Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :16,710,000 
Giá bán :20,610,000 
Giá bán :37,610,000 
Giá bán :57,490,000 
Giá bán :69,510,000 
Giá bán :7,290,000 
Giá bán :7,870,000 
Giá bán :10,770,000 
Giá bán :13,690,000 
Giá bán :13,210,000 
Giá bán :15,770,000 
Giá bán :21,690,000