Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :1,210,000 
Giá bán :1,410,000 
Giá bán :1,510,000 
Giá bán :1,910,000 
Giá bán :2,910,000 
Giá bán :730,000 
Giá bán :730,000 
Giá bán :830,000 
Giá bán :7,700,000