Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :1,610,000 
Giá bán :3,640,000 
Giá bán :2,720,000 
Giá bán :1,900,000 
Giá bán :2,850,000 
Giá bán :2,100,000 
Giá bán :3,200,000 
Giá bán :1,550,000