Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :1,610,000 
Giá bán :3,640,000 
Giá bán :2,720,000 
Giá bán :1,900,000 
Giá bán :2,530,000 
Giá bán :2,110,000 
Giá bán :3,050,000 
Giá bán :1,940,000 
Giá bán :1,550,000