Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :10,230,000 
Giá bán :12,550,000 
Giá bán :11,350,000 
Giá bán :8,950,000 
Giá bán :7,450,000 
Giá bán :7,450,000 
Giá bán :9,550,000 
Giá bán :11,850,000 
Giá bán :10,150,000 
Giá bán :13,250,000