Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :1,790,000 
Giá bán :2,210,000 
Giá bán :1,295,000 
Giá bán :1,270,000 
Giá bán :1,680,000 
Giá bán :1,690,000 
Giá bán :2,490,000 
Giá bán :3,390,000