Hiển thị một kết quả duy nhất

Giá bán :299,000 
Giá bán :1,040,000 
Giá bán :760,000 
Giá bán :860,000 
Giá bán :540,000 
Giá bán :1,900,000